Språkkunskaper i magisterexamen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Där inget undantag nämns är de här instruktionerna avsedda för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen.

Om du endast avlägger högre högskoleexamen, ditt skolutbildningsspråk är svenska eller finska och du har avlagt lägre högskoleexamen utomlands, ska du i högre högskoleexamen visa de språkkunskaper som krävs enligt examensförordningen.

Studerande som har fått sin skolutbildning på annat språk än svenska eller finska eller som har fått sin skolutbildning utomlands förutsätts inte visa språkkunskaper.

Läs mer om skolutbildningsspråket under Vilket är mitt skolutbildningsspråk?

Visande av språkkunskaper

Språkkunskaper visas enligt följande:

  • modersmålet: mognadsprovet skrivs på skolutbildningsspråket (0 sp)
  • studier i andra inhemska språket (3 sp)
  • ett främmande språk (4 sp).

Om du studerar enligt de gamla fordringarna, följ reglerna för din fakultet. Mer information får du hos den fakultetsspecifika studentservicen. 

Visande/genomförande

  • Språkstudierna kan antingen genomföras i form av en kurs eller ett ersättande prov vid Språkcentrum eller på grundval av tidigare förvärvade kunskaper.
  • I en del utbildningsprogram ordnas modersmålsundervisningen av den egna fakulteten: finska, svenska
  • En del kandidatprogram har begränsningar i fråga om vilka språk som kan väljas som främmande språk i examen. Kontrollera eventuella begränsningar i utbildningsprogrammets studiehandbok i WebOodi.

Om du studerar vid en engelskspråkig studieinriktning i ett engelskspråkigt eller flerspråkigt magisterprogram behöver du inte separat visa kunskaper i ett främmande språk. I så fall antecknas engelska som främmande språk i ditt examensbevis. Be om registrering av främmande språk (engelska) av Språkcentrum: kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi

Den som har genomgått grundskolan, gymnasiet eller en annan utbildning på andra stadiet vid en läroinrättning i landskapet Åland får på ansökan befrielse från visande av kunskaper i finska som andra inhemska språk. Skriv en fritt formulerad ansökan där du bifogar en kopia av ditt betyg. Lämna in din ansökan till Språkcentrums studiebyrå.

Befrielse från krav på språkkunskaper

Du kan endast av särskilda skäl delvis eller helt få befrielse från språkkraven för andra inhemska språket eller främmande språket. Beslutet antecknas på examensbeviset.

Om du studerar i de nya utbildningsprogrammen: Skriv en motiverad fritt formulerad ansökan där du bifogar de intyg som krävs. Lämna in din ansökan till Språkcentrums studiebyrå.

Om du studerar enligt de gamla fordringarna: Följ reglerna för din fakultet. Mer information får du på din fakultets Flamma-sidor eller hos den  fakultetsspecifika studentservicen