Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ
Foto: Nina Dannert

Anmäl dig till Språkcentrums kurser i 1. perioden!

Anmälan till Språkcentrums kurser i 1. perioden pågår i WebOodi 19.8.2019–25.8.2019. Info om språkkurser som anordnas i läsår 2019-2020 finns i Språkcentrums studieguide (per språk) i WebOodi: Studiehandböcker > Språkcentrum > studiehandböcker per språk > Undervisning > 2019-2020, 1. period > Språkstudier.

OBS! Anmälningsordnings följden spelar ingen roll. Valet sker automatiskt och grundar sig på den prioritetsordning som den studerande har uppgett, inte på hur snabbt man anmäler sig. Det spelar ingen roll om du anmäler dig på måndag kl. 12.00 eller söndag kväll strax innan anmälningstiden går ut. Mer information i anmälningsanvisningarnaAnmälningarna bekräftas på basis av angivna önskemål om grupp 26.8.2019.
 
Läs noggrant anmälningsanvisningarna och anmäla dig ansvarsfullt, ta inte kursplatsen från studiekompisen. Under anmälningstiden går det att ta tillbaka sin anmälan i WebOodi. Efter anmälningstiden måste du kontakta kursläraren per e-post om du vill ta tillbaka din anmälan.

Obligatoriska språkstudier i examen  och valfria språkstudier
Nu är en bra tidpunkt att genomföra alla obligatoriska språk- och kommunikationsstudier som ingår i din examen. Det är möjligt att studera enligt de gamla examensfordringarna under övergångsperioden fram till 31.7.2020. Om du avlägger examen enligt de gamla examensfordringarna ska du genomföra alla obligatoriska språk- och kommunikationsstudier i god tid före detta datum. OBS! I de nya utbildningsprogrammen, kan du använda i din examen språk- och kommunikationsstudier som du har genomfört för högst 10 år sedan. Mer information i Instruktioner för studerande.

I engelska, finska (KK-FINMU) och modersmålet (KK-REKO1SP, KK-AKSK2SP) ordnas sådana fakultets- eller utbildningsspecifika språkkurser, som uppfyller kandidatexamens krav. Engelska kurser ordnas på alla campus och finska och modersmålet kurser ordnas på centrumcampus.  I stället för engelska, kan du välja som examens främmande språk också spanska, italienska, franska, tyska eller ryska. Studierna kan du genomföra antingen som kurs eller med ett ersättande prov.

I Språkcentrum kan du också fördjupa dina kunskaper i språk eller lära dig ett helt nytt språk. I första perioden börjar grund- och fortsättningskurser samt fördjupade kurser i olika språk.

Om du behöver hjälp till exempel med att hitta lämpliga kurser eller att bedöma din utgångsnivå i ett språk, kontakta Språkcentrums lärartutorn.

Språkängslan och olika inlärningsstilar
Om du oroar dig för språkstudierna på grund av dina tidigare erfarenheter av språkstudier, eller om du har inlärningssvårigheter och/eller är rädd för kurssituationen, ordnas vid Språkcentrum kurser i engelska och svenska speciellt med tanke på studerande med olika inlärningsstilar och särskilda behov

Om du har frågor som gäller språkstudier, kontakta Språkcentrums studiebyrå.

 

Foto: Nina Dannert