Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ
Outgoing exchange student image

Ansökningsutlysning: restansökan för studentutbyte under vårterminen 2020

Vill du åka på studentutbyte till ett europeiskt universitet under vårterminen 2020?

Restansökan för Erasmus+-, Erasmus university wide-, Swiss-European Mobility Program (SEMP)-, Nordlys- och Nordplus-utbyte börjar torsdagen 29.8. och slutar torsdagen den 12.9.2019 kl. 15.00.

 • Restansökan gäller endast utbyten som sker under vårterminen 2020.
 • Studerande vid alla fakultet kan söka om utbytesplatserna.
 • Erasmus+-,  Swiss-European Mobility Programme och Nordplus-avtal baserar sig på avtal gjorda på enhetsnivå vid Helsingfors universitet.
 • Erasmus university wide och Nordlys baserar sig på avtal på universitetsnivå.
 • Erasmus+-, Swiss-European Mobility Programme och Nordplus-avtal: Varje programmets egna studerande har företräde till programmets utbytesplatser. Platserna kan också erbjudas till studenter från andra program i Erasmus + & Swiss-European Mobility Program efter övervägande. Avtalen är avsedda för studier i det ämnet som nämns i utbytesavtalet. Utbytesuniversiteten har begränsningar för huruvida studerande kan studera ett sådant ämne som den sökande inte har studerat tidigare, och bl.a. medicinska och juridiska fakulteten tar därför inte emot ansökningar från studerande från andra fakultet.
 • Erasmus university wide- och Nordlys-platser är öppna för alla studerande.  Undantaget är dock de studenter vars studieinrikting har ett Nordplus-nätverk med samma universitet och institution. Då skall ansökan göras inom det nätverket. Under Nordlys-utbytet är det inte möjligt att studera juridik, medicin, odontologi eller veterinärmedicin. Andra begränsningar hittar du i instruktioner för studerande.
 • De utbytesmål som kan sökas i denna omgång är uppdaterade i Mobility Online senast den 29.8., de allra flesta finns uppdaterade redan 15.8. OBS. I denna restansökan finns inga platser till Storbritannien. Ytterligare destinationsspecifika begränsningar nämns i varje universitets information i Mobility Online - portals Display Details. Där kan du t.ex. se ifall ett avtal gäller på din studienivå.
 • Utbytesplatserna är främst avsedda för kandidat- eller magisterstuderande, men det finns också några platser som är öppna för doktorander.
 • För att kunna söka om en utbytesplats måste du ha avlagt 30 studiepoäng universitetsstudier före utgången av ansökningstiden.
 • Några utbytesuniversitet förutsätter kunskaper i landets språk, men det finns också engelskspråkiga möjligheter. Läs mer om språkkrav och hur du gör för att bevisa dina språkkunskaper.
 • OBS! Mobility Online - portalen är stängd den 10.9. klockan 10-12 för service.
 • Den slutgiltiga tiden för kompletteringen av ansökan är samma dag som ansökningstiden tar slut, det vill säga den 12.9.

Du kan söka maximalt sex (6) utbytesplatser för en termin under vårterminen 2020. Du kan söka till utbytesplatser i olika program. Med en ansökan kan du söka till maximalt 3 utbytesuniversitet inom samma utbytesprogram (Erasmus+ är ett undantag: Du kan söka till högst 6 universitet via Erasmus+. Det ryms högst 3 utbytesuniversitet på ett registreringsformulär, så fyll i flera formulär vid behov.).

Du kommer oavsett antalet ansökningar endast bli erbjuden en utbytesplats. I din ansökan bör du därför uttrycka hur du prioriterar utbytedestinationerna. Prioriteringen beaktas vid tilldelningen av utbytesplatserna.

Om du inte blir vald till det universitet du önskar, har du möjlighet att bli erbjuden en plats bland de utbytesplatser som inte fyllts utan ny ansökan.

Du gör din ansökan via Mobility Online –ansökningsportalen. Mer information om ansökan och de obligatoriska bilagorna hittar du här (länk). Bilagorna ska vara uppladdade i Mobility Online –ansökningsportalen före ansökningstiden slutar.

Sökande får besked om urvalsbeslutet per e-post senast den 12.10.

OBS! Märk att en del av utbytesuniversitet har sina ansökningsdeadline så tidigt på hösten att vi inte kan garantera att ansökninar kan behandlas innan ansökningstiden vid utbytesuniversitetet tar slut. Kontrollera därför ansökningstider till de universitet du tänker ansöka till redan innan du ansöker hos oss. Ifall det sägs att hemuniversitetet ska meddela de valda studeranden till utbytesuniversitet (nominate students) redan innan september månads slut, kontakta då genast mobilitetsservicen.

Mer information

Kontakta mobilitetsservicen. 

Hur väljer jag mitt utbytesmål- evenemang

Kom och hör mer om vilka utbytesmöjligheter som finns under Hur väljer jag mitt utbytesmål – evenemang

Ansökningskliniker

Kom och gör din ansökan med hjälp av mobilitetsservicens experter på ansökningskliniken.

Katso myös video Lähde vaihtoon!