Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ
Eat'n'Meet

Eat'n'Meet

Gemenskapskampanjen Eat'n'Meet inleds måndagen den 14 januari och fortsätter hela veckan.

Sätt dig ner vid ett rosa bord för att bekanta dig och tala med andra studenter och anställda. Eat'n'Meet-bord finns på Unicafes restauranger i huvudbyggnaden, Forsthuset och Chemicum samt på Unicafe Viikuna.

Vid en del av Eat'n'Meet-borden sitter dessutom så kallade lunchfaddrar under lunchtid. Faddrarna känner du igen på att de bär Ask Me!-pins.

Dela en bild på din Eat'n'Meet-lunchpaus på Instagram med hashtaggen #eatnmeethelsinkiuni och du kan vinna lunchkuponger till Unicafe.