Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Info om valfria studier och magisterprogram vid humanistiska och teologiska fakulteterna 8.11

Välj studier som passar dig bäst! Välkommen på Val och optioner, en eftermiddag där du får bekanta dig med de valfria studiehelheter och olika magisteroptioner som erbjuds vid humanistiska och teologiska fakulteterna. Tillfället organiseras i Forsthuset den 8 november.

Visste du att humanistiska och teologiska fakulteten sammanlagt erbjuder över 200 olika valfria studiehelheter som du kan välja mellan? Har du koll på vilka magisteroptioner du har?

Under eftermiddagen håller studieservicen i Forsthuset tre liknande infotillfällen som handlar valfria studier och magisteroptioner, ett på svenska och två på finska:

  • kl. 15.15 Valintoja ja optioita
  • kl. 15.45 Val och optioner
  • kl. 16.15 Valintoja ja optioita

Under eftermiddagen får du lära dig hurdana valfria studiehelheter det finns och var du kan hitta mer information om helheterna. Du får också veta hur helheterna du väljer kan öppna dörren till nya magisterprogram!

Utbildningsprogram i humanistiska och teologiska fakulteter är också på plats och presenterar sina studiehelheter och magisteroptioner. Du kan besöka dem vid deras infopunkter och be om mer information. 

Även mobilitetsservicen finns representerade. Mobilitetsservicen kan hjälpa dig med frågor som rör till exempel studentutbyte och flexibel studierätt (JOO).

Studieservicen i Forsthuset är också på plats. Kom för att ställä frågor, be om hjälp med val eller prova det nya magisteroptionsverktyget.

Tillfället organiseras den 8 november i Forsthusets första och tredje våningen klockan 15–17. Infotillfällena hålls i Forsthusets sal 6. Mobilitetsservicen och studieservicen hittar du i sal 10.

Välkommen!