Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Kom ihåg att anmäla dig för läsåret 2019-2020

Kom ihåg att anmäla dig senast 2.9. kl 23.59.
Det lättaste är att anmäla sig i Oili.

Mera information on anmälan i Instruktioner för studerande.