Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Återställ

Nytt stipendium att söka för korta kurser utomlands!

Tycker du att ett utbyte på flera månader är för lång tid att vara borta men du skulle ändå vilja studera utomlands? Skulle du vilja främja dina studier till exempel på sommaren och få internationell erfarenhet?  Korta kurser utomlands ger dig en möjlighet till detta på en kortare tid.

Du kan nu ansöka om ett stipendium för att delta i en kurs utomlands. Efter att du har ansökt till själva kursen och fått besked om antagningen, får du söka stipendiet av oss. Beloppet på stipendiet är 500 euro.

Ansökningstiden är fortlöpande (1.9.-31.5.) och ansökningen görs elektroniskt på Mobility Online.

Läs mera på Instruktioner för studerande! (Översättningen är på kommande)