Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ
opiskelija tekemässä tutkimusta

Spara viktiga artiklar ifall tillgången till T&F och Wiley upphör

FinELib-konsortiet förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet inklusive Helsingfors universitets bibliotek. Konsortiet förhandlar som bäst om nya avtal med två stora förlag, Taylor & Francis och Wiley. De nuvarande avtalen gäller t.o.m. 31.12.2018. Om FinELib inte når en överenskommelse med förlagen före slutet av december, kommer konsortiemedlemmarnas organisationer inte att ha tillgång till nya artiklar i tidskrifter utgivna av de två förlagen och eventuellt också en del av det redan publicerade.

Vi rekommenderar att du för säkerhets skull lastar ner och sparar artiklar från tidskrifter som finns i Taylor & Francis eller Wileys tidskrifter, om du använder sådana i ditt arbete. Kom ihåg att det enligt användarvillkoren är förbjudet att använda robotprogram för att systematiskt lasta ner artiklar. Missbruk kan leda till att universitetets tillgång upphör omedelbart.

Biblioteket meddelar om hur förhandlingarna framskrider på sin webbplats och i sociala medier.

Om du har frågor så kan du mejla till: e-library@helsinki.fi