Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ
Liikkuvuuspalvelut

Utbytesansökan närmar sig: Delta på Hur väljer jag mitt utbytesmål? -evenemange

Kom med och lär dig om Helsingfors universitetets utbytesmöjligheter i Asien, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina, Serbien, Kanada, Mexiko, USA, Erasmus+ global samt ISEP och North2North!

På Hur väljer jag mitt utbytesmål? -evenemang berättar vi om ansökningskriterier och ger vinkar för hur du väljer din utbytesdestination.

Evenemangen arrangeras på finska 9.10., 10.10. och 28.10. Välj det tillfälle som passar dig bäst.

Du hittar alla mobilitetsservicens evenemang i Instruktioner för studenten.

Ansökningstiden börjar 24.10. och slutar 7.11.2019. Mera information om ansökan kommer 10.10. Du kan redan läsa mer här.