Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ
Liikkuvuuspalvelut

Utbytesansökan närmar sig: Delta på Hur väljer jag mitt utbytesmål? - evenemange

Kom med och lär dig om Helsingfors universitetets utbytesmöjligheter i Europa för vårterminen 2020!

På Hur väljer jag mitt utbytesmål? - evenemang berättar vi om ansökningskriterier och ger vinkar för hur du väljer din utbytesdestination.

Evenemangen arrangeras på finska (4.9.) och på engelska (5.9.). Välj det tillfälle som passar dig bäst.

Du hittar alla mobilitetsservicens evenemang i Instruktioner för studenten.

Ansökningstiden för utbyte i Europa under vårterminen börjar 29.8. och slutar 12.9.2019. Mera information om ansökan.