Frågor och svar

Hur vet jag om praktik ingår i mina studier?
Obligatorisk eller frivillig praktik ingår i alla examina som avläggs vid Helsingfors universitet.

Obs! Det är emellertid inte möjligt att använda sig av universitetets praktikstöd för alla studieavsnitt med praktik.
Var kan jag hitta en praktikplats?
Du kan hitta lediga praktikplatser via flera rekryteringsportaler.

Kom också ihåg dolda arbetsplatser! Du kan ofta hitta en praktikplats genom att själv vara aktiv. Sök med andra ord upp information om arbetsgivare som intresserar dig och var inte rädd att kontakta dem.
Kan praktiken vara på deltid?
Ja, du kan också arbeta på deltid under din praktikperiod. Du måste dock försäkra dig om att minimilängden för praktiken uppfylls. Om minimilängden för praktiken är två månaders heltidsarbete måste detta krav uppfyllas också om du arbetar på deltid. Det löser du lättast genom att förlänga den totala längden för praktiken. Om du till exempel arbetar med en arbetstid på 50 % måste praktiken vara i minst fyra månader om minimilängden för praktiken är två månaders heltidsarbete.
När kan jag ansöka om praktikstöd?
Du kan ansöka om praktikstöd när du har hittat en praktikplats som förutsätter stöd för att ta emot praktikanter. Det finns ingen specifik ansökningstid, utan du kan ansöka om stöd när som helst under året. Kontrollera ändå med ditt utbildningsprogram i vilket skede av dina studier du kan avlägga understödd praktik.
Kan jag få praktikstöd om jag inte får lön av arbetsgivaren?
Nej, för universitetets praktikstöd krävs att arbetsgivaren för varje praktikmånad betalar studenten en månadslön som minst måste motsvara minimilönen utsatt av Fpa (1 189 €/mån år 2018). Stödet betalas inte direkt till studenten, utan arbetsgivaren fakturerar det av universitetet efter praktiken. Stödet används alltså till att täcka en del av arbetsgivarens kostnader för att anställa praktikanten.

För en oavlönad praktik utomlands är det i vissa fall möjligt att ansöka om Erasmus-praktikstöd eller ett resestipendium för internationell praktik.
Gäller universitetets praktikstöd praktik både i Finland och utomlands?
Ja, du kan använda praktikstödet antingen för en praktikperiod utomlands eller en praktikperiod i Finland. För praktik utomlands finns även alternativa stödformer.
Kan jag ansöka om Erasmus-praktikstöd om jag tidigare har fått universitetets praktikstöd?
Ja, så länge som det är fråga om två olika praktikperioder. För samma praktikperiod kan du alltså få endast ett slags finansiering i taget från Helsingfors universitet. Det går inte heller att samtidigt få finansiering via Utbildningsstyrelsen. Det måste också alltid vara möjligt att inkludera praktiken i din examen.